بازی موبایل / Mobile Game Development

The Busy Coder’s Guide to Android Development Ver. 8.2

آخرین ورژن (آپدیت ماه ژانویه 2017) نسخه الکترونیک جامع ترین و کامل ترین کتاب مرجع جهت برنامه نویسی هر نوع اپلیکیشن اندروید.  تعداد صفحات: 4347 صفحه  : صرفا جهت اطلاع   (قیمت اصلی نسخه چاپی : 199.00$ دلار آمریکا (معادل 700.000 تومان  (قیمت اصلی نسخه الکترونیک : 45.00$ دلار آمریکا (معادل 150.000 تومان

Read more

Internet & World Wide Web How to Program, 5/e – Deitel

Free – Download / Purchase Checkout Added to cart
Read more

The Busy Coder’s Guide to Android Development Ver. 7.3

آخرین ورژن (آپدیت ماه ژوئن 2016) نسخه الکترونیک جامع ترین و کامل ترین کتاب مرجع جهت برنامه نویسی هر نوع اپلیکیشن اندروید.  تعداد صفحات: 3849 صفحه  : صرفا جهت اطلاع   (قیمت اصلی نسخه چاپی : 199.00$ دلار آمریکا (معادل 700.000 تومان  (قیمت اصلی نسخه الکترونیک : 45.00$ دلار آمریکا (معادل 150.000 تومان eBook Preview  / پیش نمایش کتاب

Read more